De islam in het kort

Een van de meest bekende godsdiensten ter wereld is de Islam. Moslims noemen God Allah. Waar het christendom God min of meer als een persoon ziet, is dat bij Allah totaal anders. De naam betekent staat van zijn.

De islam staat voor vrede, begroeting, veiligheid, onderwerping, overgave, bescherming, verlossing en onberispelijkheid. Eigenlijk wil de Islam zeggen dat men in een staat van onderwerping aan Allah verkeert en hem alleen aanbidt.

Moslim

Een mannelijke volger van de Islam wordt een moslim genoemd. Wanneer we het over vrouwelijke volgers hebben spreken we over moslima’s. Er zijn mensen die denken dat de Islam een Arabische religie is.

Het is zo dat de meeste Arabieren moslim zijn maar er zijn ook Arabische christenen, joden en atheïsten. Het is zelfs zo dat meer dan 80 % van de moslims op de wereld geen Arabieren zijn. Moslims zijn afkomstig uit diverse culturen, rassen en nationaliteiten.

De eerste metgezellen van de bekende Islamitische profeet Mohammed waren ook niet alleen Arabieren. Hieronder bevonden zich Perzen, Byzantijnse Romeinen en Afrikanen. Vroeger werden moslims ook wel Mohammedanen genoemd.

Allah

Het woord Allah wordt vaak gebruikt wanneer het over de Islam gaat. Het woord Allah is het Arabische woord voor God. Eigenlijk werd het woord Allah al voor het woord God gebruikt. Zou men de Bijbel in het Arabisch vertalen, dan zou het woord God door het woord Allah vervangen worden.

Arabische christenen noemen Jezus de zoon van Allah. Dit komt omdat het woord Allah lijkt op andere woorden die voor God worden gebruikt in Semitische talen. In het Hebreeuws wordt in plaats van het woord God het woord Elah gebruikt.

Mohammed

Mohammed was de laatste profeet die door Allah naar de mensen werd gezonden. Hij ontving de openbaring van Allah toen hij 40 jaar oud was. Mohammed heeft de rest van zijn leven besteedt aan het beleven en uitleggen van de Islam.

Binnen de Islam wordt de profeet Mohammed als de allergrootste profeet gezien. Niet alleen omdat Allah hem heeft uitverkoren om de laatste profeet te zijn, maar ook omdat hij gezonden is als barmhartige voor alle mensen.

Mohammed heeft altijd gezegd dat hij maar een mens was die door Allah was geroepen om zijn boodschap te verkondigen. Mohammed was door zijn levenswijze een goed voorbeeld. Zowel als profeet, echtgenoot, vader, militair, vriend en naaste.