Wat zijn de leefregels van de islam?

Een van de punten die binnen de Islam heel erg belangrijk zijn, zijn een aantal zaken die een moslim in zijn leven gedaan moet hebben. Dit worden ook wel de 5 zuilen genoemd. Je zou dit een beetje kunnen vergelijken met de 10 geboden die in de Bijbel worden genoemd.

Geloofsbelijdenis

Wanneer iemand moslim is, dient deze de geloofsbelijdenis te kunnen opzeggen. Hierbij gaat het erom dat er maar een god is, Allah, en dat Mohammed zijn profeet is. Zodra iemand moslim wil worden dient deze persoon met het uitspreken van de geloofsbelijdenis te beginnen.

Dit moet gedaan worden in het bijzijn van twee anderen. Het is ook mogelijk om het uitspreken van de geloofsbelijdenis in een gemeenschap van moslims uit te spreken of dit voor Allah te doen. Het komt vaak voor dat bij de geboorte van een baby de geloofsbelijdenis direct in het oor wordt gefluisterd.

Rituele gebeden

Moslims zijn verplicht om 5 keer per dag te bidden. Voor ze dit doen dienen ze zich eerst te reinigen en vervolgens een reine plek zoeken. In de Koran staat dat dit gebed ervoor zorgt dat er minder zonden worden begaan.

Vijf keer per dag bidden is voor moslims verplicht vanaf het moment dat ze de puberteit bereikt hebben. Wanneer er een gebed moest worden overgeslagen dient dit later zo snel mogelijk te worden ingehaald.

Aalmoezen geven

Bij de Islam is het verplicht om de armen en minderbedeelden te ondersteunen. Dit wordt ook wel zakat genoemd. Hierbij is het belangrijk dat je 2,5 procent van je inkomen of je spaargeld weggeeft aan de armen of minderbedeelden.

Vasten

Een keer per jaar wordt er door moslims Ramadan gevierd. Tijdens deze periode mogen moslims niet eten, roken en drinken overdag. Ook mag er niet aan seksuele activiteiten worden gedaan. Wie door omstandigheden niet aan de ramadan mee kan doen dient dit later in te halen.

Bedevaart naar Mekka

Nog iets wat een moslim een keer in zijn of haar leven moet doen is op bedevaart gaan naar Mekka. De enige uitzondering hierop is wanneer iemand niet voldoende geld heeft hiervoor. Je dient voor deze bedevaart gezond te zijn en je mag pas gaan wanneer je volwassen bent.

Voor vrouwen geldt dat ze de bedevaart naar Mekka alleen in het gezelschap van hun man mogen maken. Om de bedevaart te mogen maken dienen moslims zich eerst te wassen en voorgeschreven kleding te dragen.