Wat mag je wel of niet eten bij de islam

Net als bij veel andere religies gelden er ook bij de Islam regels en kenmerken. Een aantal regels die je binnen de Islam vaak tegenkomt zijn de spijswetten. In deze wetten staat welke voedingsmiddelen verboden zijn en welke wel zijn toegestaan.

Binnen de spijswetten in de Islam vallen drie categorieën. In eerste instantie betreft het Halal voedsel. Dit betekent rein. Is voedsel Halal dan mag dit worden gegeten. Betreft het Haram voedsel, dan houdt dit in dat het voedsel onrein is. Het mag dus niet worden gegeten.

In de laatste categorie valt voedsel wat Makruh is. Dit betreft voedsel wat door Moslims wel mag worden gegeten, maar was niet wordt aangemoedigd. Moslims zullen er dus voor kiezen om voedsel uit deze categorie ook niet te eten.

Wat mag een moslim wel eten?

Een moslim mag alle soorten voedsel eten die niet verboden zijn. Er zijn een aantal producten die aanbevolen worden omdat ze genezende krachten bezitten. Hieronder vallen onder andere honing en dadels. Ook zeedieren die geschubd zijn en geen aas eten mogen gegeten worden.

Wat vlees betreft mogen moslims het vlees eten van geiten, schapen, runderen en pluimvee. Dit vlees is echter alleen Halal wanneer de dieren op de juiste manier worden geslacht. Dit houdt in dat bij een rituele slachting zowel de luchtpijp als de slagader in een keer worden doorgesneden.

De reden hiervan is dat het bloed van het dier, wat als onrein wordt ervaren, meteen kan wegvloeien. Ook lijdt het dier wat ritueel geslacht wordt op deze manier zo min mogelijk pijn. Tijdens rituele slachtingen wordt de naam van Allah uitgesproken.

Dit komt omdat Allah de enige is die leven geeft en neemt. Wanneer er een rituele slachting plaatsvindt wordt dit in de Islam alleen door mannen gedaan. Zij moeten zich voor de slachting begint eerst ritueel reinigen.

Wat mag er niet worden gegeten?

Een van de dingen die een moslim niet mag eten is varkensvlees. Omdat een varken een alleseter is. Zien moslims dit als een onrein dier. Ook het vlees van vleesetende dieren mag niet door moslims worden gegeten. Ook vlees wat niet goed doorbakken is, mag niet door moslims gegeten worden.

Dit komt omdat er dan nog bloed in het vlees zit. Daarnaast mogen er door moslims ook geen producten worden gegeten die afkomstig zijn van niet-ritueel geslachte dieren en stoffen waar bijvoorbeeld gelei in zit, omdat dit afkomstig is van varkens.